Sport balonowy w Polsce ma długoletnią tradycję. Pierwsze polskie starty balonów miały miejsce już krótko po tym jak bracia Montgolfiere z Francji wynaleźli balon w 1783 r. Wraz z rozwojem tego sportu na świecie, Polska nie zostawała w tyle. Nasi wspaniali piloci balonów gazowych osiągali sukcesy w najbardziej prestiżowych wyścigach o Puchar Gordona-Bennetta, zajmując niejednokrotnie najwyższe miejsce na podium. Okres komunizmu oczywiście spowolnił, a nawet uwstecznił rozwój sportu balonowego. Na świecie w tym czasie rozwijała się turystyka balonowa, jako gałąź lotnictwa. Polska pozostawała w tyle. Jedynie Aeroklub Polski utrzymywał tradycje latania sportowego, jednak bardziej w rywalizacji wewnętrznej niż na arenie międzynarodowej.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Wejście Polski do Unii Europejskiej to ogromny zwrot w sporcie balonowym. Nagle przybywa w Polsce młodych pilotów, powstają firmy oferujące pasażerskie loty balonowe. Balon odkrywają na nowo sponsorzy, widząc w nim nieograniczony potencjał jako nośnik reklamy.
W 2004 roku, w Szczecinku zorganizowana zostaje też I Polsko-Niemiecka Fiesta Balonowa., Impreza o niespotykanym dotąd charakterze. 4 pilotów balonowych spotyka się na zaproszenie Władz miasta Szczecinka i po prostu startuje w centrum miasta. Celem startu jest wyłącznie pokaz dla zgromadzonej garstki ludzi. Bartosz Oberski, pomysłodawca spotkania podkreśla w wywiadzie dla lokalnej gazety: "nie chcemy tu rywalizacji, nagród, pucharów i zacięcia sportowego. Chcemy aby ludzie, Mieszkańcy Szczecinka poznali balon. Chcemy aby każdy z nich podróżując po świecie czy oglądając telewizję, widząc balony mógł powiedzieć że u nas w Szczecinku też takie latają, a także żeby znał podstawowe prawa i zasady latania balonem".
Ta całkowicie nowa idea znalazła zainteresowanie początkowo tylko u niemieckich pilotów. Przez pierwsze 5 edycji to właśnie Niemcy byli najliczniej reprezentowaną narodowością podczas szczecineckich imprez balonowych. W 2010 impreza zyskuje niezwykle istotne wsparcie Władz miasta. Staje się jedną z głównych imprez organizowanych w Szczecinku. Dzięki temu promocja wśród pilotów światowych rusza pełną parą. Zmieniona zostaje data imprezy z października na pierwszy weekend wakacji. W kolejnych latach Szczecinek wita już ponad 30 załóg balonowych z Niemiec, Polski, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Danii. Wtedy też zapada decyzja o zmianie nazwy. Polsko-Niemiecka Fiesta Balonowa staje się Międzynarodowym Festiwalem Balonowym, który gości w 2015 roku ponad 50 załóg balonowych z całej Europy.
O Festiwalu w Szczecinku piszą największe branżowe magazyny na świecie. Zarówno angielski "Aerostat" jak i niemiecki "Ballonsportmagazin" poświęcają kilka stron opisowi i zdjęciom ze szczecineckiej imprezy.
Elementem najbardziej wyróżniającym Festiwal Balonowy w Szczecinku od wszystkich innych imprez balonowych w Polsce są oczywiście nietypowe kształty balonów. Balony te, niezwykle widowiskowe nigdy nie uczestniczą w zawodach, gdyż lot nimi jest dużo trudniejszy niż lot małym balonem sportowym. Są to balony, których zadaniem jest rozbawienie Publiczności, a Szczecinek to jedyne miejsce w Polsce gdzie dla pilotów balonowych Widz jest najważniejszy.
Zapraszamy do Szczecinka !!!